Loader

Ekonomické oddelenie

Poskytovanie hypoték a úverov

 • Krátkodobé a strednodobé úvery
  • Spotrebný úver
 • Dlhodobé úvery
  • Hypotekárny úver

Poistenie alebo zaistenie

 • Životné poistenie
  • Poistenie pre prípad dožitia
  • Poistenie pre prípad úmrtia
  • Úrazové poistenie
 • Neživotné poistenie
  • Poistenie majetku
  • Poistenie zodpovednosti za škodu

Administratívne a ekonomické činnosti

 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti
 • Zmluva o budúcej zmluve
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Zmluva o zriadenie vecného bremena
 • Zámenná zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Daňové priznanie
 • Znalecký posudok

Založenie FO a PO

 • Založenie PO podnikajúcu